Học phí

Vui lòng kiểm tra lịch học và thời gian trước khi mua các khóa học bạn nhé!

Học phí

Số giờ họcHọc phí (Dollar Mỹ)Đơn giá (Dollar Mỹ)Thời gian
10200201 tháng
20360181 tháng
40640162 tháng
60820142 tháng
901080126 tháng
180162096 tháng
10 giờ
200
 • Học phí 200 Dollar Mỹ
 • 10 giờ có thể học trong 1 tháng
20 giờ
360
 • Học phí 360 Dollar Mỹ
 • 20 giờ có thể học trong 1 tháng
40 giờ
640
 • Học phí 640 Dollar Mỹ
 • 40 giờ có thể học trong 2 tháng
60 giờ
820
 • Học phí 820 Dollar Mỹ
 • 60 giờ có thể học trong 3 tháng
90 giờ
1080
 • Học phí 1080 Dollar Mỹ
 • 90 giờ có thể học trong 3 tháng
180 giờ
1620
 • Học phí 1620 Dollar Mỹ
 • 180 giờ có thể học trong 6 tháng

You will get links to access the class fits your level, so please contact us after you make the payment.