Reply To: Học ngoại ngữ “Nghe càng nhiều, học càng tốt”

#1462

Wow..Thank you so much. Very interesting story.